• Đèn Metal Halide: Xu hướng thu nhỏ công suất
    Đèn Metal Halide: Xu hướng thu nhỏ công suất
    12-11-2013 Kể từ khi Edison phát minh ra bóng đèn điện đầu tiên vào năm 1879 nền công nghiệp chế tạo nguồn sáng đã có hơn 100 năm phát triển không ngừng. Bắt đầu từ chiếc bóng đèn sợi đốt hiệu suất quang thấp ngày nay các bóng đèn rất đa...